cs / en

Aktuality a novinky

Prezentace na kongresu EAPC v Madridu

29. 5. 2017

Na mezinárodní konferenci Evropské asociace paliativní péče v Madridu zazněla 18. května formou volného sdělení prezentace výsledků Pilotního projektu mobilní specializované péče.

Nová kniha o paliativní péči

26. 5. 2017

V nakladatelství Mladá fronta vychází kniha MUDr. Ladislava Kabelky Geriatrická paliativní péče, která mimo jiné využívá a komentuje i data Národní datové základny paliativní péče.

Švancara J., Sláma O., Kabelka L., Jarkovský J., Klika P., Loučka M., Komenda M., Dušek L. Národní datová základna paliativní péče [online].
Praha: Ústav zdravotnických informací ČR, 2016 [cit. 2017-11-22]. Dostupné z: http://www.paliativnidata.cz.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Národní datová základna paliativní péče | mapa serveru