Aktuality a novinky

Ministerstvo zdravotnictví spouští projekt na podporu paliativní péče v nemocnicích

29. 1. 2018

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP spouští první fázi projektu financovaného z evropských fondů, který je zaměřen na implementaci a standardizaci paliativní péče v zařízeních poskytujících akutní, následnou a dlouhodobou péči. Projekt se soustředí na nemocnice, kde dnes umírá přes 70 % pacientů, a proto je důležité, aby se  právě zde stala paliativní medicína přirozenou součástí poskytování zdravotních služeb.

Prezentace na kongresu EAPC v Madridu

29. 5. 2017

Na mezinárodní konferenci Evropské asociace paliativní péče v Madridu zazněla 18. května formou volného sdělení prezentace výsledků Pilotního projektu mobilní specializované péče.

Nová kniha o paliativní péči

26. 5. 2017

V nakladatelství Mladá fronta vychází kniha MUDr. Ladislava Kabelky Geriatrická paliativní péče, která mimo jiné využívá a komentuje i data Národní datové základny paliativní péče.