cs / en

Indikátory kvality péče

Popis paliativní péče na základě dostupných dat NZIS je jen prvním krokem k analytickému vytěžení těchto datových zdrojů. Momentálně pracujeme na definici indikátorů kvality poskytované paliativní péče. Sada dobře zvolených indikátorů pak umožní sledovat vývoj paliativní péče v ČR a také její srovnání v mezinárodním měřítku. Tyto indikátory budou připraveny v průběhu roku 2017.

Švancara J., Sláma O., Kabelka L., Jarkovský J., Klika P., Loučka M., Komenda M., Dušek L. Národní datová základna paliativní péče [online].
Praha: Ústav zdravotnických informací ČR, 2016 [cit. 2017-11-22]. Dostupné z: http://www.paliativnidata.cz.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Národní datová základna paliativní péče | mapa serveru