cs / en

Poslední rok života

Poslední rok života představuje specifické období. Pro mapování a plánování paliativní péče je zajímavé, jakým způsobem v posledním roce života pacient vstupuje do zdravotního systému a jaké má potřeby.

Co lze zjistit o závěru života onkologicky nemocných pacientů

Autoři: Ondřej Sláma, Jan Švancara, Ladislav Dušek
Hodnocené období: 2013

Otevřít

Švancara J., Sláma O., Kabelka L., Jarkovský J., Klika P., Loučka M., Komenda M., Dušek L. Národní datová základna paliativní péče [online].
Praha: Ústav zdravotnických informací ČR, 2016 [cit. 2017-11-22]. Dostupné z: http://www.paliativnidata.cz.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Národní datová základna paliativní péče | mapa serveru