cs / en

Posledních 30 dní života

U řady chronických onemocnění je posledních 30 dnů života skutečně terminální fází, kdy pacient umírá a má specifické nároky na poskytování zdravotní péče. Z hlediska paliativní péče je poslední měsíc života chronicky nemocných pacientů klíčovým obdobím. Nelze však zapomínat, že paliativní péče často trvá výrazně déle.

Pilotní projekt Mobilní specializované paliativní péče: předběžné výsledky analýzy

Autoři: Jan Švancara, Ladislav Dušek
Hodnocené období: 2015–2016

Otevřít

Švancara J., Sláma O., Kabelka L., Jarkovský J., Klika P., Loučka M., Komenda M., Dušek L. Národní datová základna paliativní péče [online].
Praha: Ústav zdravotnických informací ČR, 2016 [cit. 2017-11-22]. Dostupné z: http://www.paliativnidata.cz.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Národní datová základna paliativní péče | mapa serveru