Dostupná data

Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) je celoplošným populačním registrem, kde jsou evidovány osoby, které byly hospitalizované na lůžkových odděleních a jejichž hospitalizace byla ve sledovaném období ukončena. Zaznamenává se zde hospitalizační diagnóza, důvod a způsob přijetí, délka hospitalizace, typ lůžka, délka intenzivní péče atd.

Další informace

List o prohlídce zemřelého (LPZ) je základním zdrojem informací o každém úmrtí. Bezodkladně po prohlídce zemřelého jej vyplňuje prohlížející lékař, který kromě základních socio-demografických charakteristik zaznamenává také posloupnost příčin vedoucích ke smrti (kódováno pomocí MKN 10).

Další informace

Propojením takto strukturovaných datových zdrojů vzniká komplexní pohled na problematiku umírání prizmatem Národních zdravotních registrů.