Projekty

Národní datová základna vznikla díky podpoře následujících projektů:

Rok 2016–2018

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Název projektu:
Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

Odborný garant/gestor projektu: prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Vedoucí metodik rozvoje NZIS: Ing. Milan Blaha, Ph.D.

Webové stránky projektu

Rok 2016

Název programu: Rozvojové projekty zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví

Název projektu: Datová základna pro mapování a hodnocení následné a paliativní lůžkové péče v ČR

Řešitel: Mgr. Jan Švancara

Rok: 2015

Název programu: Program Národní akční plány a koncepce Ministerstva zdravotnictví

Název projektu: Moderní informační systém a datová základna pro monitoring výkonnosti a kvality následné a paliativní péče v ČR I

Řešitel: MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.