Posledních 30 dní života

U řady chronických onemocnění je posledních 30 dnů života skutečně terminální fází, kdy pacient umírá a má specifické nároky na poskytování zdravotní péče. Z hlediska paliativní péče je poslední měsíc života chronicky nemocných pacientů klíčovým obdobím. Nelze však zapomínat, že paliativní péče často trvá výrazně déle.

Pilotní projekt Mobilní specializované paliativní péče

Autoři: Jan Švancara, Ladislav Dušek
Hodnocené období: 2015–2016

Otevřít