Pilotní projekt Mobilní specializované paliativní péče

Hlavní závěry studie:

  1. Mobilní hospic dokáže dochovat pacienta v domácím prostředí až do smrti. Pilotní studie ukázala, že v místě poskytované péče umírá 92 až 97 % pacientů MSPP.
  2. MSPP dokáže v závěru života pacientů se zhoršujícími se symptomy účinně tlumit bolest a zachovat kvalitu života pacientů.
  3. I když v péči mobilních hospiců dožívají pacienti se značnými potřebami zdravotní péče, nedochází u této skupiny k razantnímu nárůstu vykázaných nákladů v posledních dnech života.

I. Úvod

II. Pacienti v pilotní studii

III. Kontrolní skupina

IV. Paliativní péče v domácím prostředí

V. Vykázané náklady

VI. Shrnutí

Příloha: Domácí ošetřovatelská péče 925