Indikátory kvality péče

Popis paliativní péče na základě dostupných dat NZIS je jen prvním krokem k analytickému vytěžení těchto datových zdrojů. Momentálně pracujeme na definici indikátorů kvality poskytované paliativní péče. Sada dobře zvolených indikátorů pak umožní sledovat vývoj paliativní péče v ČR a také její srovnání v mezinárodním měřítku. Tyto indikátory budou připraveny v průběhu roku 2017.