Analýzy a publikace

Východiska pro analýzu paliativní péče v ČR

Autoři: Jan Švancara, Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Ladislav Dušek
Hodnocené období: do roku 2015

Otevřít

Dětská úmrtí a potřeba paliativní péče

Autoři: Jan Švancara, Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Ladislav Dušek
Hodnocené období: do roku 2015

Otevřít

Hospitalizace v LDN a nemocnicích následné péče

Autoři: Jan Švancara, Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Ladislav Dušek
Hodnocené období: 2012–2014

Otevřít