Východiska pro analýzu paliativní péče v ČR

1. Popis stavu

2. Charakteristiky umírajících v ČR

3. Pacienti hospiců

4. Úmrtí na akutním lůžku

5. Úmrtí v ZZ mimo kraj bydliště

6. Závěry