Místo úmrtí – detailně

Úmrtí v ČR je institucionalizování v rámci zdravotnických zařízení. Na lůžku zdravotnického zařízení dochází k více než dvěma třetinám úmrtí. Většinou se jedná o lůžko akutní péče. V hospici dožívají 2 % zemřelých.

změnit analýzu | filtrovat analýzu
Zdroj: ÚZIS, LPZ a NRHOSP 2011-2015, všichni zemřelí, N: 541 035

Výběr analýzy

Výběr filtrů

Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte příčinu úmrtí pacienta
Výběr dle skupiny onemocnění
Výběr jednotlivých diagnóz dle MKN
Prosím vyberte pohlaví
Prosím vyberte věkovou skupinu
Výběr dle věkových skupin
Výběr věkového rozsahu

Prosím vyberte rok úmrtí pacienta

Prosím vyberte místo úmrtí pacienta
Prosím vyberte hospitalizaci v posledním roce
Prosím vyberte typ migrace

Švancara J., Sláma O., Kabelka L., Jarkovský J., Klika P., Loučka M., Komenda M., Dušek L. Národní datová základna paliativní péče [online].
Praha: Ústav zdravotnických informací ČR, 2016 [cit. 2017-11-22]. Dostupné z: http://www.paliativnidata.cz.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

Národní datová základna paliativní péče | mapa serveru