cs / en

Spolupracující subjekty

  • Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP

www

  • Centrum paliativní péče

www

  • Hovory o zdraví

www

  • Cesta domů

www

Švancara J., Sláma O., Kabelka L., Jarkovský J., Klika P., Loučka M., Komenda M., Dušek L. Národní datová základna paliativní péče [online]. Praha: Ústav zdravotnických informací ČR, 2016 [cit. 2017-7-28]. Dostupné z: http://www.paliativnidata.cz.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

© 2017 Národní datová základna paliativní péče | mapa serveru