cs / en

Analýzy a publikace

Východiska pro analýzu paliativní péče v ČR

Autoři: Jan Švancara, Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Ladislav Dušek
Hodnocené období: do roku 2015

Otevřít

Dětská úmrtí a potřeba paliativní péče

Autoři: Jan Švancara, Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Ladislav Dušek
Hodnocené období: do roku 2015

Otevřít

Hospitalizace v LDN a nemocnicích následné péče

Autoři: Jan Švancara, Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Ladislav Dušek
Hodnocené období: 2012–2014

Otevřít

Švancara J., Sláma O., Kabelka L., Jarkovský J., Klika P., Loučka M., Komenda M., Dušek L. Národní datová základna paliativní péče [online].
Praha: Ústav zdravotnických informací ČR, 2016 [cit. 2017-11-22]. Dostupné z: http://www.paliativnidata.cz.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Národní datová základna paliativní péče | mapa serveru