ESF Operační program pro zaměstnanost

Hospitalizační historie v posledním roce života

Většina zemřelých byla v posledním roce života hospitalizována. Výjimkou nejsou ani opakované hospitalizace.

změnit analýzu | filtrovat analýzu
Ošetřovací dny
Průměr Medián (IQR)
Úmrtí mimo ZZ
Celková ošetřovací doba 20,3 18,0 (8,0; 41,0)
Na akutním lůžku 19,1 13,0 (6,0; 25,0)
... z toho JIP 2,0 0,0 (0,0; 1,0)
Následná péče 14,0 0,0 (0,0; 0,0)
Úmrtí v ZZ
Celková ošetřovací doba 25,2 28,0 (11,0; 59,0)
Na akutním lůžku 24,1 17,0 (7,0; 33,0)
... z toho JIP 4,5 0,0 (0,0; 4,0)
Následná péče 21,4 0,0 (0,0; 21,0)
Zdroj: ÚZIS, LPZ a NRHOSP 2011-2017, všichni zemřelí, N: 708 728

Výběr analýzy

Výběr filtrů

Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte příčinu úmrtí pacienta
Výběr dle skupiny onemocnění
Výběr jednotlivých diagnóz dle MKN